سنگ ها، راهی زیبا برای رسیدن به آرامش طبیعت
به گوهرآرا خوش آمديد

چگونه شهابسنگ پیدا کنیم؟

چگونه شهابسنگ پیدا کنیم؟

 

شهابسنگ

این نوشتار چند بخش است که ما یکی یکی به آنها میپردازیم. بسیار بخشی مهم است بخوانید.


الف) بهترین مکان برای جستجوی شهاب سنگ


ب) ابزارهایی که نیاز است برای جستجوی شهاب سنــــگ


ج) چگونگی جستجو برای یافتن شـــهاب ســنگ


د) چگونگی جمع آوری و ثبت شــهاب سنــگــها


 الف) بهترین مکان برای جستجوی شهاب سنگ.


شهاب سنگها همیشه یکسان بروی زمین می بارند، در هر کیلومتر مربع روی زمین در 50 هزار سال گذشته 4 شهاب سنگ باریده، پس از دید آماری در پنجاه هزار سال گذشته روی کشور ایــــــران که 1.65 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، 6/6 میلیون شهاب سنگ کوچک وبزرگ باریده اســــــت. ولی این شهاب سنگها بی گمان در این سالها فرسایش پیدا کرده اند یا به زیر زمین فرو رفته اند، یا در بین سنگ های کوهها دور از دید ما پنهان هستند، چون بر اثر فرسایش هم شکل سنگ های زمینی پیرامون خود شده اند، یا نم بالای هوای شمال و جنوب کشورمان بسیاری از انها را ازبین برده است.

 شهابسنگ پیدا کنیم

آماری دیگر گوید که اگر یک نفر 6 کیلومتر مربع را خوب بگردد، یعند یک زمین 2000 متر در 3000 متر، باید یک شهابسنگ پیدا کند. زمین گردش باید فرسایش آبی ندیده باشد. فرسایش بادی چالشی نیست. 


اگر هوای سرزمینی خشک باشد و فرسایش اندک باشد و زمین جابجایی نداشته باشد، شهاب سنگها می توانند تا پنجاه هزار سال دوام بیاورد. بهترین جاها در ایران برای ماندگاری شهاب سنگ کویر مرکزی و کویر لوت است، چون در کویر سنگ زیادی نیست اگر سنگی در کویر باشد یا کسی آن را اورده، یا از آسمان آمده است. گاهی هم سنگها از دل زمین بیرون می آییند که به انگلیسی mantle-derived می گویند. این سنگهای آتشفشانی هستند بدون انکه از آتشفشان بیرون آمده باشند.


برای اینکه دیدن شهاب سنگ ها در کویر آسانتر است بیشترین جستجوگران شهاب سنگ آمریکایی و اروپایی برای جستجو به کویرها میروند، بویژه کویرهای آفریقا، کشورعمان، الجزایر، مراکش و... چون کشور ایران چالشهای ویژه ی خود را دارد جستجو گران خارجی رغبتی برای جستجو در ایران از خود نشان نمی دهند، فرصتی طلایی برای هم میهنان گرامی است که این گنج های آسمانی را پیدا کرده در این راه پیروز شوند تا هم کمکی به علم کرده و هم از نظر مالی پولی بدست بیاورند.


اگر شما کویری پیدا کنید که در پنجاه هزار سال گذشته یک یا دو متر پایین رفته باشد بهترین مکان برای یافتن شهاب سنگ است و صد در صد پیروز میشوید، چون شهاب سنگها در زمین فرو می روند و پس از سالها باد خاک و ماسه ها را جابجا می کند شهاب سنگها رخ می نمایند و آسانتر پیدا میشوند.


اکنون ببینیم آیا با جستجو در کویر چه چیزی بدست خواهیم آورد. گزینه اول اگر در این جستجو به شهاب سنگی بر بخوریم که از ماه یا مریخ آمده باشد، ارزش بسیار بالایی دارد، اگر به سنگ ماه و مریخ برنخوریم و ارزان ترین سنگ ها را پیدا کنیم (کندرایتها) ارزش آنها گرمی یک تا دو دلار است در نگاه نخست ارزان هستند ولی اگر دراین  جستجوها بتوانیم صد کیلو از این سنگها را پیدا کنیم، صد تا دویست هزار دلار ارزش دارند.  هر اندازه هم هزینه کرده باشید بیگمان سود برده اید. 

شهابسنگ

یک گروه جستجو گر سویسی/عمانی درعمان در چند گردش حرفه ای 4500 شهابسنگ با وزن روی هم 5 تن شهاب سنگ پیدا کردند که عکس زیر یکی از شهاب سنگ های پیدا شده سنگ ماه است به وزن 5/5 کیلو که میلیون ها دلار ارزش دارد. 95% سنگها کندرایت بوده که اگر با کمترین قیمت گرمی یک دلار هم فروش شود میشود 5 میلیون دلار!!!!؟ 5% دیگر اکوندرایت بودند که آنها نیز با ارزش هستند و گرمی 5 تا 200 دلار فروش می روند. بستگی به نوع آتها دارد.


 کویرهای ایران هم چون صدفی گوهر های گران بهایی درخود نگه داشته بیایید با همت خود این گوهرهای ارزشمند را از درون این صدف بیرون بکشیم چون بیهوده از میان می روند.جلگه ها و کوه هایی که سنگهایشان رنگ کرم و روشن باشند نیز مانند کویر هستند و جای خوبی برای جستجو هستند چون سنگ سیاه و قهوه ای از دور نمایان است. پس هم میهنانی که به کویر دسترسی ندارند می توانند این مکانها را جستجو کنند. سر سفره برای همه باز است.


 شهابسنگی از ماه در عمان. این دشت دارای سنگهای آهکی روشن 2 تا 5 سانتی است که بهترین مکان برای جستجوی شهابسنگ حساب می شود. ماسه ها را باد برده است و تنها سنگهای درشت به جا مانده اند. این دشت فرسایش آبی و جابجایی زمین را در هزاران سال نداشته است. گروه جستجوگر حتی در شب با چراغ روشن خودرو شهابسنگ پیدا می کردند. راز پیروزی آنها دشت مناسب بود. اگر گروهی در ایران چنین دشتی پیدا کند بیگمان پیروز خواهد شد  


 


ب) ابزارهای مورد نیازبرای جستجوی شهاب سنگ در کویر


 


1- (gps) جی پی اس و قطب نما برای پیدا کردن طول وعرض جغرافیایی و ثبت مکان پیدا کردن شهابسنگ


2- دوربین عکاسی با کیفیت دیجیتالی


3- چکش و بیلچه کویر نوردی ( بیل و کلنگ معمولی هم که راحت حمل بشه خوب است )


4- آهنربای خوب برای آزمایش سنگ ها


5- دفتر و خودکار برای یاداشت برداری در باره ی سنگها


6- سه لیتر آب آشامیدنی برای هر نفر در روز


7- خوراکی برای هر چند روز که جستجو می کنید.  (پر کالری) باشد بهتر است


8- چادر خواب، و داروهای لازم کویرگردی و برای گزیدگی


9- موبایل و واکی تاکی برای تماس با دیگر جستجوگران گروه در حال گردش


10- ترازوی دیجیتالی باطری دار


دوستانی که کویرگردی می کنند برای جستجوی شهاب سنگ، باید براورد کنند چند روز می خواهند بمانند و چه مسافتی را میخواهند جستجو کنند، پس خودشان بهتر می دانند به چه چیز های نیاز دارند تا در کویر گرفتار نشوند.


دوستان باید بدانند شهاب سنگ یابی تنها کاری است که نیاز به سرمایه آنچنانی ندارد و تنها به نیروی انسانی و عشق به این کار نیاز دارد، ولی اگر دوستان با ابزار بهتر کویر گردی کنند بهتر می توانند نتیجه بگیرند و بهترین جستجو را در کویر داشته باشند.


 


ج) چکونگی جستجو برای پیدا کردن شهاب سنگ.


زمانی که شما تصمیم به جستجو برای پیدا کردن شهاب سنگ گرفتید ،نخست با گوگل ارت جای جستجو را اندازه گیری کنید و موقعیت جغرافیایی آن را یاداشت کنید، از پیش برنامه ریزی کنید که چند کیلومتر مربع را میخواهید جستجو کنید.


برای نمونه:


اگر دشتی بدون سنگ در نزدیکی شهرتان وجود دارد که می خواهید جستجو کنید، نخست درازی و پهنای آن دشت را برانداز کنید، از گوشه آن دشت آغاز کنید، جای آغاز گردش را با جی پی اس ثبت کنید، و آغاز به جستجو در پهنای دشت نمایید.


اگر گروه هستید با فاصله در کنار هم آغاز کنید ، فاصله با دوستانتان را بر پایه ی میزان دیدتان از راست و چپ درست کنید .


برای آزمایش میدان دید می توانید سنگ سیاهی اندازه یک گردو در دشت بگزارید و از آن دور شوید و ببینید در چند متری می توانید سنگ را ببینید. بر پایه ی میدان دیدتان فاصله خود را با دوستانتان تنظیم کنید.


اگر با خودرو هستید هم باید فاصله شما با دوستان و سرعت تان را هم بر پایه ی میدان دیدتان تنظیم کنید.
معمولا در دشت های هموار سرعت خودرو باید 20 کیلومتر در ساعت باشد و فاصله خودروها با هم بر پایه ی میدان دید باشد، در جستجو با خودرو باید چهار تفر در خودرو باشند تا  2 نفر سمت راست ودو نفر هم سمت چپ را با دقت نگاه کنند.البته با سرعت کمتر از 20 کیلومتر قدرت دید جستجو گر زیاد تر میشود و احتمال موفقیت بیشتر، هر گروهی میتواند سرعتش را بر پایه زمان و اندازه ای که میخواهید جستجو کنید تنظیم کنید. در کف دریاچه های خشک می توانید با سرعت بیشتر و فاصله بیشتر تا چند صد متر هم برانید.


پس از جستجوی پهنای اندازه گیری شده دوباره کنار مسیر رفته را باز گردید و پهنای جستجو شده را در جی پی اس ثبت کرده در دفتر یاداشت کنید، به همین ترتیب رفت و برگشت را ادامه داده تا همه دشت را جستجو کرده به پایان رسانید.


هیچ زمانی بدون اندازه گیری و نشانه گذاشتن جستجو نکنید چون نمیدانید کجا بوده اید و کجا رفته اید، اگر اندازه گیری و نشانه گذاری باشد هیچ زمان یک مسیر را دو بار نمی گردید، برای نمونه اگر شما بخواهید یک دشت 50 کیلومتر مربعی را بگردید ونشانه گذاری نکرده باشید بیگمان چون نمیدانید از کجا آغاز کرده اید امکان این که جایی را دوبار رفته اید هست واین سردرگمی گروه شده و خستگی و دلسردی می آورد. ولی اگر از پستا و اندازه گیری شده بگردید در یک شانس پیروزی بالا می رود.


 


د) چگونه جمع آوری و ثبت یافته ها


زمانی که در حال جستجو به سنگی برخوردید باید نکات زیر را رعایت کنید تا بعدا دچار مشکل و سردرگمی نشوید.          با دیدن شهابسنگ توی کویر باید پیش از برداشتن، عکسش گرفته شود و گراه در جی پی اس ثبت شود 


 

1- باید همه گروه را خبر کرده تا همان جایی که هستند ایستاده و ادامه ندهند.


2- سنگ پیدا شده را از جایش تکان ندهید یک خط کش یا هر چیزی دیگر مثل جی پی اس کنارش بگزارید و عکس بگیرید. نخستین سنگ یافته شده را با شماره 1 ثبت کنید. عدد یک را روی کاغذی نوشته و نام محل پیدا شدن آن را هم نوشته کنار سنگ بگذارید و عکس بگیرید، برای نمونه اگر در کویر لوت سنگ را پیدا کردید بنویسید lut1 و سنگ دوم شماره 2 ... گراه یا نقطه پیدا شدن سنگ هم را با جی پی اس گرفته وهمه را در دفتر یاداشت کنید.3- سنگ را برداشته با ترازو وزن کرده وزن آن را هم در دفتر یاداشت کنید به همراه نام کسی که سنگ را پیدا کرده است.


4- سنگ را برداشته درون پاکت خشک بگزارید و یک کپی از نوشتار ثبت شده را هم داخل پاکت بگذارید تا بعدا برای شناسایی سنگ دچار مشکل نشوید.


چرا شما باید این اطلاعات را بصورت کامل ثبت کنید ؟
        زمانی که عکس از شهابسنگ می گیرید، همیشه کنارش یک مقیاس و یک شماره بگزارید 


چون زمانی دوستان سنگی را پس از آزمایشهای نخستین برای ما میفرستند ما باید بدانیم در مورد کدام سنگ با شما گفتگو می کنیم و برای ما این داده ها را در باره سنگ بفرستید.


1-شماره سنگ


2-محل پیدا شدن سنگ


3-گراه محل پیدا شدن


4-نام یابنده سنگ


5-وزن سنگ پیدا شده


زمانی که دوستان داده های بالا را ثبت کرده باشید راحت تر می توانید در مورد سنگ یافت شده با ما گفتگو کنید وخود شما هم دچار سردرگمی نمیشوید.


مهمترین انگیزه این هست که زمانی ما ازمایش کردیم و به شما گفتیم که سنگ شماره فلان شما گرانبها هست. شما می توانید از داده ها سود ببرید و بروید سر جایی که آن سنگ را پیدا کرده اید دوباره با فلزیاب تا 10 کیلومتری را اسکن کنید و بگردید. اگر گراه نداشته باشید انگاری جای گنجی را که پیدا کرده بودید گم کردید. 

  

گوهرآرا

نويسنده مطلب چگونه شهابسنگ پیدا کنیم؟

نظرات ( ۷ )

 1. علی صانعی
  ۱۱ دی ۹۵ ، ۱۱:۵۶

  سلام منیک کلکسیون از انواع شهابسنگ دارم چطور می تونم در ایران به فروش برسونم؟ ali.sanei@gmail.com

  • گوهرآرا
   ۱۴ ارديبهشت ۹۶، ۱۱:۵۹

   ما خرید نداریم

 2. rasool
  ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۴۹

  سلام من شهاب سنگی پیدا کردم میخوام بفروشم چگونه بفروشم

  • گوهرآرا
   ۱۴ ارديبهشت ۹۶، ۱۱:۳۸

   شهابسنگ فعلا خرید نداریم

 3. سعید
  ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲

  سلام.روی کوه مقدار زیادی بیدا کردم.سیاه سیاهه.فقط نمیدونم چیه.شمارمو میذارم09184935606

 4. رضا
  ۰۶ فروردين ۹۸ ، ۰۲:۰۳

  سلام من یک شهاب سنگ پیدا کردم چند سال پیش الان هم دارمش چند تیکه بود که همش رو گرفتم وزن زیادی نداره ولی بالا و پایینشون تقریبا سیاهه و داخلش بنفش هست از اونجایی فهمیدم شهاب سنگه که روی قسمت های سیاه سوراخ های ریز زیادی داره که این نشانه اینه که وقتی داشته از اتمسفر زمین رد میشده آتیش گرفته و قسمت بیرونیش سوخته

  • گوهرآرا
   ۳۰ آبان ۰۲، ۱۱:۰۸

   سلام لطفا عکس بفرستید

   09146068609
   تلگرم یا واتساپ

 5. محسن
  ۰۴ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۵

  درود تعدادی سنگ دارم با چگالی های مختلف ۳ و بیشتر آزمایش نیکل آن مثبت بوده و فلز بصورت ساچمه های بسیار ریز در سنگ موجود است و در بعضی هم کندرول ریز هست آیا شهاب سنگ بودنش چقدر امکان دارد باشد

  • گوهرآرا
   ۳۰ آبان ۰۲، ۱۱:۰۵

   سلام لطفا عکس بفرستید

   09146068609
   تلگرم یا واتساپ

 6. محسن
  ۰۴ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۶

  درود تعدادی سنگ دارم با چگالی های مختلف ۳ و بیشتر آزمایش نیکل آن مثبت بوده و فلز بصورت ساچمه های بسیار ریز در سنگ موجود است و در بعضی هم کندرول ریز هست آیا شهاب سنگ بودنش چقدر امکان دارد باشد

  • گوهرآرا
   ۳۰ آبان ۰۲، ۱۱:۰۵

   سلام لطفا عکس بفرستید

   09146068609
   تلگرم یا واتساپ


 7. علی
  ۲۴ تیر ۰۱ ، ۱۶:۴۵

  سلام یک سنگ دارم براق واز خودش اکلیل پس میده این سنگ آیا شهاب سنگه یا چیز دیگری 

  • گوهرآرا
   ۳۰ آبان ۰۲، ۱۱:۱۰

   هماتیت

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی