سنگ ها، راهی زیبا برای رسیدن به آرامش طبیعت
به گوهرآرا خوش آمديد

رابطه سنگها و انرژی

رابطه سنگها و انرژی و کانیهای مربوط به چاکراها

یاقوت

  نگین های جواهر ، مجموعه ای از کانی های طبیعی ، سنگ ها ، شبه کانی یا شبه سنگ ها و فسیل ها ی قیمتی و نیمه قیمتی با منشاء معدنی یا غیر معدنی است ؛ که از جمال ودلربایی بسیاری برخوردار بوده و مقبولیت عام دارند.

 تحقیق پیرامون نگین های جواهر ، از جهات مختلف قابل مطالعه و بررسی است . کانی شناسی علمی ، در دو شاخه ی اکتشاف و استخراج ، غیر از مشاهدات ظاهری به عناصرسازنده ( ترکیب شیمیایی ) ، ساختار تبلور ( کریستالوگرافی ) و خواص اُپتیکی یا میکروسکوپی نگین ها توجه نموده و به دنبال کاربردهای جدیدی برای آن ها در صنعت می گردد و تاریخ کانی شناسی نقطه نظر های دانشمندان گذشته را مورد مطالعه قرار میدهد. کانی شناسی اجتماعی نیز ، جایگاه کانی های جواهر را در فرهنگ و باور های ملـل بررسی نموده به نقل آثار معنوی آن می پردازد.

 

 سنگ های قیمتی و جواهرات 

 کم نظیر بودن رنگ ها ، در نگین های اصیل و قیمتی و تنوع ، درخشندگی و جذابیت بی مانند آن ها ، توجه عموم را به خود جلب نموده است. به طوری که بسیاری از مردم غیر اَز بهره مندی از دل فریبی وزیبایی افسون کننده ی جواهرات و به کار گیری آنها در زینت آلات خویش برای هر یک ارزش و قداست خاصی قائل شده اند. نقش جواهرات در فرهنگ ملی و باورهای مذهبی ملل ، جایگاه ویژه ای دارد. هر قومی با ذوق و علاقه ی بسیار واستفاده از هنر و ابتکارخود ، از گوهرهای گرانبها برای تزیین کاخ ها یا عباد تگاه ها و ساخت تمثال قدیسین استفاده کرده اند.

 

جواهر پنجگانه و جواهر دوازده گانه

کانی شناسی همچون سایر علوم به شناخت تعداد معدودی از کانی های اصلی و مشخص که به جواهر پنجگانه یا هفت جواهر و ده یا دوازده جواهرشهرت داشتند می پرداخت؛ که عبارت بودند از : الماس ، زمرد ، نیلم ( یاقوت کبود ) ، یاقوت سرخ ، یشم ، فیروزه ، عقیق ، دُر ، لاجورد ، حدید ، کهربا ، مرجان و مروارید . برای این جواهرات ؛ خواص ، آثار و ویژگی های خاصی ذکر شده وسایر کانی ها خواه به دلیل زیبایی و خواه به دلیل خواص و آثار ی که برای آن ها قائل بودند زیر مجموعه ی کانی های اصلی واقع می شدند . یا از شبه جواهرات اصلی به حساب می آمدند. 

 

آمیختگی علم کانی شناسی با اعتقادات مذهبی و باور های بومی ملل ، به آن جایگاه ویژه ای بخشیده است. به طوری که هر قومی کوشیده تا با ذکر خواصی ویژه ارزش آن را تثبیت کند . یا برای ارج نهادن به آنچه مورد احترامش می باشد از سنگ های جواهر استفاده کند. در قدیم بسیاری از الواح مقدس بر روی سنگ های لاجورد ، یشم یا عقیق حک می شد. ظاهراً آیات ده فرمان برلوحی از یشم یا لاجورد حک شده بود. در مصر باستان ، هند و چین هنرمندان تمثال رب النوع ها را از سنگ یشم یا عقیق حجاری می کردند . گفته اند بـُت بزرگ مکه در عصر جاهلیت را از عقیق یکپارچه تراشیده بودند . استفاده از جواهر و سنگ های قیمتی به منظور دفع شر شیاطین ، یا جذب خیر و کسب حمایت نیروهای نامرئی مورد توجه بود . به همین دلیل تاریخ کانی شناسی با ذکر عجایب افسا نه ای و آثار خارق العاده ای از سنگ های جواهر همراه است . 

بنابر روایتی از تورات ، قوم بنی اسرائیل در سفر چهل ساله ی خود با پیامبرشان تعدادی از سنگ های قیمتی را با خود همراه داشتند تا از خواص آن بهره مند شوند وبه سبب آثار آن از گزند حوادث در اَمان بمانند.

در فرهنگ اسلامی ، استفاده از انگشتر با نگین های عقیق ، دُر ، یاقوت ، زبرجد ، زمرد و فیروزه سنتی رایج و پسندیده است . و همچنین برای برخی از نگین ها ، خصوصیات ویژه ای ذکر کرده اند. 

 

 طبایع اربعه وسنگ های جواهر

 تفسیر دیگری که برای استفاده اَز سنگ های جواهر ارائه می شد، بر اَساس تقسیمات طبایع اربعه بود، یعنی :

 آتش                             

خاک                  

هوا                

 آب

 

صاحبان این نظریه ، معتقد بودند که هر کس دارای طبعی است که از آغاز تولد ، تحت نفوذ آن طبع قرار دارد . پس برای استفاده ازهرچیزی باید طبیعتی را انتخاب کند که با وجه غالب طبع خودش تناسب داشته باشد. تا با اِتحاد با آن به اعتدال برسد . و چون براین باور بودند که تأثیرات مورد انتظار در سنگ های جواهر ، بیشتر از حد معمول موجود است ؛ به سنگ ها ی قیمتی یا شبه سنگ ها بیشتر توجه می شد. 

اهل تنجیم نیز به ارتباط طبایع چهارگانه و ستارگان به ویژه صورت های فلکی معتقد بودند . در این نگرش ، هریک از گوهرها ، براساس تقسیمات عناصراربعه با ویژگی های مخصوصی در ارتباط با صورت های فلکی هر برج ، برای متولدین خاصی برگزیده شده اند که با طبیعت آنان سازگار تر است. (برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به بخش سنگ های ماه تولد) 

 

سنگ های جواهر و خاصیت دفع و جذب انرژی ها 

اوپال

 عموماً سنگ های جواهر را دارای دو خاصیت جذب و دفع می دانند. یکی جذب نیروهای طیف مثبت و دیگری دفع نیروهای طیف منفی . بنابر این تقسیم بندی ، سنگ هایی که وجه همگرایی در آن ها قوی تر باشد ، سنگ های جاذب می نامند . این سنگ ها ، دارای قدرت بیشتری در جذب انرژی های مثبت اند ؛ مثل: یاقوت . و آن دسته از سنگ ها که وجه واگرایی آن ها بیشتر باشد ، سنگ های دافع نامیده می شوند . این سنگ ها ، دارای قدرت بیشتری در دفع نیروهای منفی هستند ؛ همچون : دُر ها . گروهی از سنگ ها نیز دارای قدرت جذب و دفع تقریباً یکسانند. مثل عقیق ها.

سنگ های جواهر و رنگ درمانی

 بی شک ، خداوند در هر یک از پدیده های طبیعی ، به نفع انسان خاصیتی را قرار داده است . انبیای الهی با ارائه ی شریعت دینی خطوط اصلی خوب و بد هر چیز را برای مردم بیان کرده اند . انسان نیز ، بعضی از این خواص را از راه تجربه وتحقیق بدست آورد ه است. اما ، تا شناخت واقعی وصحیح از هر چیز که بالاترین درجه ی علم است ، راه بسیاری را با ید بپیماید .

 

بهره مندی از خواص سنگ های جواهر و استفاده از آثار روحانی آن از عهد باستان مورد توجه انسان بوده است. کاربردهای روان درمانی و اطلاعات علمی در طول تاریخ کانی شناسی ، رفته رفته با گزافه و خرافات آمیخته شد . قصه پردازان ِ بی توّجه و مستمعین عوام ، دامنه ی جعلیات را گسترش دادند و مدعیان فرصت طلب ، با بیان اغراق آمیز خواص و آثار جواهرات ، در جهت سودجویی های خود مسیرصحیح استفاده از کانی ها را به انحراف کشاندند و این باعث شد تا عده ای به یکباره وجود هر گونه اثر و خاصیتی را در سنگ های جواهر منکر شوند و استفاده از جواهرات در حل معضلات روان و مشکلات جسم انسان تعطیل شود. به همین دلیل نسل بعد ، در پی باز کردن راهی نو به مطالعه ی جدیدی از جواهرات روی آورد و درچند قرن اخیر ، روش علمی کانی شناسی ، کاربرد کانی های طبیعی را در صنعت دنبال کرد و بهره گرفتن از آن را در زمینه هایی که فاقد استدلال تجربی بود مسکوت گذاشت.

 

در عصر حاضر، هم زمان با بهره ‌مندی از تأثیر جادویی رنگ درمانی سنگهای جواهر و بررسی تابش های نوری آن بر روی روان انسان ، جریان مستقلی در استفاده از پرتو های نوری و تشعشعاتِ موزون جواهرات شکل گرفته است ؛ که مدتی است بصورت درمان با امواج نامرئی جواهرات ، طرفداران خاصی را به خود جذب کرده اند . در دوره ی جدید اگر چه استفاده ی خوراکی از مواد معدنی متروک شده ؛ ولی روش های حسی همچون بکار گیری سنگ ها در ماساژ درمانی رونق یافته اند. که نمونه های آن را در انجمنهای سنگ درمانی مشاهده می کنیم . شکل‌گیری و فعالیت کلینیک‌های انرژی درمانی با کمک سنگهای جواهر و ارتباط کلاس های مدیریت و پرورش ذهن یا مدیتیشن با سنگ های قیمتی در دنیا نمونه ای دیگر از این موج است ؛ که مدعی استفاده از خواص ویژه ی سنگ ها برای درمان بیماری ها هستند . آنان اظهار می کنند که از تأثیر یونهای موجود در هر سنگ بر غدد درون ریز افراد نیازمند به درمان آن ها می پردازند. یا با اتکاء به طب چینی و تمرین یوگا با توجه به چاکراهای تعریف شده ( نقاط حساس بدن انسان ) برای کسب انرژی های ذخیره شده در سنگ ها تلاش می کنند . طرفداران سنگ درمانی با اتکاء به نظریات گذشته با تعمیم آثار و خواص سنگ ها درباره ی کانی های تازه کشف شده مثل : سوژیلیت (1944 - Sugilite ( و تانزانیت ( 1967 – Tanzanite ) و حتی کانی هایی که به عنوان گوهر شناخته نمی شوند مانند : کلسیت ( Calsite ) در بسط و گسترش روش های سنگ درمانی می کوشند . البته روش های روان درمانی جدید نیز می کوشد تا با بهره مندی از جذابیت رنگ ، جلا و شفافیت و بازی های نور در سنگ های جواهر، مثبت اندیشی را به صورت القاء انرژی های مثبت در نهاد علاقه مندان تقویت کند.

 

 

نگهداری وتقویت خواص سنگ های قیمتی و جواهرات 

 به اعتقاد طرفداران سنگ درمانی ، انرژی های نهفته در درون سنگ ها که در طی میلیون ها سال جذب شده اند محتاج حفاظت ، پرورش و تقویت هستند. هر سنگی براساس ساختار درونی خود نسبت به عوامل مختلفی چون : " آب ، گرما ، نور، هوا و خاک یا گیاه ، روغن ، نمک و ... " واکنش مثبت نشان داده و تقویت ( شارژ ) می شود . عموماً برای تطهیر یا تقویت سنگ هایی که دارای آب ساختمانی هستند از آب استفاده می شود . همچون : راک کریستال ، عقیق و اُپال ، برای تقویت گروه سنگ های کروندوم با مقاومت بالا همچون : لعل و یاقوت ، از نور ، گرما و هوا استفاده می شود. وبرای اکسید ها با مقاومت پایین تر همچون حدید ( هماتیت ) تنها از هوا و نور کمک می گیرند . گروه اُلیوین ها همچون شاه مقصود و زبرجد در محیط چرب نگهداری می شوند وفلورین را در محیط نورانی و نمک قرار می دهند. فیروزه ها هم در مجاورت آب وهم در مجاورت کاه و چوب و نمک تقویت می شوند ، به همین جهت از خاک اره های مرطوب برای نگهداری فیروزه استفاده میکنند.

از دیر باز این اعتقاد وجود داشت که بکار بردن هریک از سنگ های جواهر در کنار سنگی دیگر در تکمیل اثر و تشدید خاصیت آن مؤثر است. ساختن زیور های سه تا دوازده جواهر، روشی است برای بهره مندی از خواص سنگ های مختلف . الماس را نیز به عنوان جواهری که آثار مطلوب و خواص مفید سایر سنگ ها را به طور مضاعف تشدید می کند می شناختند.

 

نقاط حساس بدن انسان و سنگ های جواهر 

در طب چینی ، "چاکرا" راه ارتباطی و مرکز جذب یا انتقال قوای درونی با محیط خارج است . که این مراکز ارتباطی در نقاط مختلف بدن انسان وجود دارد. سلامت و تعادل هر یک از نواحی تحت پوشش چاکرا ها در جسم ، به سلامت و تعادل نیروهای نامرئی مرتبط با آن منتهی می شود . و بالعکس اگر تعادل روانی شخص در هر زمینه ای بهم بخورد ، جسم او در ناحیه ی چاکراها ی مرتبط با آن دچار اختلال می گردد. به همین دلیل انسان ، برای تقویت نیروی معنوی خود ، نیازمند صیانت و نگهداری صحیح از جسم خویش است . سلامت و صحت اعضاء مشروط به توجه ، تقویت و حفاظت از مراکز ارتباطی جسم و قوای روحانی ( چاکرا ) است . برای حفاظت و تقویت هر یک از چاکراها دستورات متنوعی در زمینه های مختلف چون : معاشرت ، تمرین های خاص یا ورزش ، تغذیه ، ریاضت یا خویشتن داری و ارتباط با طبیعت یا کسب انرژی از سنگ های طبیعی بیان شده است . که در این جا تنها به ارتباط چاکراهای اصلی و سنگ های مرتبط با آن اشاره می کنیم.

 

 

چاکرای تاج، سر ( تقویت کلیه نیروها )

سنگ اصلی: الماس ، آمتیست، فلوریت، سنگ ماه 

سنگ جانشین: زمرد، راک کریستال ( دُر )

فلز : طلا

 

چاکرای طوق، گلو ( صداقت و اخلاص)

سنگ اصلی: آکوامارین، بلوتوپاز، لاجورد، اپال 

سنگ جانشین: سودالیت، لاریما

فلز : نقره

 

چاکرای پیشانی، بین دو چشم ( چشم سوم یا باطن)

سنگ اصلی: عقیق چشمی، عقیق سفید یا آبی، راک کریستال، چشم باز یا شاهین

سنگ جانشین: آکوامارین، یاقوت آبی

فلز : مس

 

چاکرای مرکز، قلب ( انبساط و فراخی)

سنگ اصلی: فیروزه، دلربا، رودونیت، حدید مگنتیت

سنگ جانشین: رز کوارتز، اُردوکلاس

فلز : طلا 

 

چاکرای خورشیدی ، سینه ( قدرت و تهور)

سنگ اصلی: جاسب قرمز یا زرد (یشم)، سیترین، وردلیت (تورمالین سبز)، اُبسیدین 

سنگ جانشین: آمتیست، سنگ ماه

فلز : نقره

 

چاکرای خاجی ، صلب و رحم( بقاء و زیستن)

سنگ اصلی: سنگ خون (بلود استون)، چشم ببر، مروارید، یاقوت 

سنگ جانشین: رودوکروزیت، حدید طلایی (پیریت)

فلز : مس

 

چاکرای ریشه ( حمایت و امنیت )

سنگ اصلی: جید، زرقون، رز کوارتز، گارنت سیلان 

سنگ جانشین: چشم ببر، عقیق زرد (کورنلین)

فلز : طلا

 

چاکرای دست ( ارتباط و دوستی )

سنگ اصلی: کهربا، عقیق قرمز، گارنت، آکوامارین 

سنگ جانشین: فلوریت، مالاکیت

فلز : نقره

 

چاکرای ساق پا ( ایستادگی )

سنگ اصلی: توپاز طلایی، عقیق سلیمانی، گارنت سیلان، کریسوپریز 

سنگ جانشین: یاقوت سرخ، راک کریستال

فلز : مس

 

چاکرای کف پا ( تعادل )

سنگ اصلی: بـریل طلایی، ایندیکولیت، رودوکروزیت، آونچورین فلداسپار 

سنگ جانشین: فیروزه، زرقون

فلز : نقره

 

چاکرای پنجه پا ( پیروی )

سنگ اصلی: روبیلیت (تورمالین قرمز)، اُنیکس (عقیق سیاه)، کلسیت، جاسپر (جاسپ خونی) 

سنگ جانشین: رُز کوارتز ، سفایر

فلز : مس

گوهرآرا

نويسنده مطلب رابطه سنگها و انرژی

نظرات ( ۰ )
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی